مشاهده درخواست های کار

Avatar
زینب هادی پور

فناوری اطلاعات

زینب هادی پور

مهارت ها

برنامه نویسی

تحصیلات

فوق لیسانس

توضیحات

تسلط کامل به خدمات کامپیوتری

شهرستان

آباده

استان

فارس

آدرس

خیابان قدس

با افراجاب هیچ وقت تعطیل نیستید