شرکت بیمه ما

شرکت بیمه ما

مهارت های مورد نیاز

اشنایی کامل با کامپیوتر و ورد و اکسل

تحصیلات مورد نیاز

لیسانس

رشته مورد نیاز

بازار یاب

توضیحات

خوش برخورد خوش زبان و مهارت کامل در سخن گفتن

شهرستان

آباده

استان

فارس


کافی نت ترنج

کافی نت ترنج

مهارت های مورد نیاز

مسلط به کلیه خدمات اینترنتی

تحصیلات مورد نیاز

لیسانس

رشته مورد نیاز

توضیحات

شهرستان

آباده

استان

فارس

با افراجاب هیچ وقت تعطیل نیستید